Homeopathie

Homeopathie Praktijk voor acute  en chronische ziektes

Nathalie Pieper,  Klassiek homeopaat R.Hom® , lid NVKH en RBCZ  geregistreerd 


Mensen komen in hun leven met veel situaties in aanraking, leuke en minder leuke.

 

Veel situaties kunnen tijdens of naderhand stress opleveren en een disbalans in het lichaam veroorzaken. En dit geldt ook veel voor gezinnen met (jonge) kinderen

Wat voor de een stress oplevert, hoeft voor de andere niet zo te zijn, maar zeker is: geest en lichaam zijn een.

 

Als er fysiek iets aan de hand is, zal dat op termijn ook geestelijk merkbaar gaan worden.

En als er geestelijk iets aan de hand is, zal dat ook zijn weerslag gaan krijgen op het lichaam.

 

Denk maar aan diagnoses als “spastische darm” of CVS (Chronisch vermoeidheid syndroom). Bij beide is er na gedegen onderzoek vaak onduidelijkheid waar nu de oorzaak te zoeken is, in het geestelijke of het lichamelijke.

 

Homeopathie werkt tegelijkertijd aan beide werelden. Het gaat er bij homeopathie om dat het lichaam weer in balans komt zowel op geestelijk als lichamelijk gebied.

 

Wij bereiken dit door het juiste middel aan de juiste persoon voor te schrijven. Iedere persoon is uniek, dus daarom zal iedere persoon bij ons een eigen middel krijgen. De therapie is daarom echt een “mens in zijn totaliteit” gerichte therapie

 

Homeopathische middelen zijn gemaakt vanuit basisstoffen uit het planten-, dieren- en mineralenrijk. Zodanig verdund en geschud dat er alleen nog maar de energetische waardes van het oorspronkelijke middel inzit.

De mens is ook opgebouwd uit energie (denk aan aura’s die gemeten kunnen worden), en uit ervaring is gebleken dat de juist gekozen homeopathische (energetische) middelen daarom heel goed aanslaan als ze correct voorgeschreven worden.

 

De energie werkt in op de persoon in kwestie en als het goede middel gekozen is, zijn de resultaten verbluffend!